Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2781qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 2781/BHXH-QLTV/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 29/11/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020
Số hiệu văn bản: Số: 2781/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM