Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
14_2020_ND-CP_24012020_1.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày/Năm ban hành: 24/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2020
Nơi ban hành: Chính Phủ
Tóm tắt: chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Số hiệu văn bản: 14/2020/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH