Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_43783_QLT- thoi han cap the BHYT QD 595.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 400/BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người tham gia
Người ký duyệt: Phan Văn Mến
Ngày/Năm ban hành: 4/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số: 400/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM