Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau so 3 trong PGNHS 213 TB 524.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy ủy quyền
Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
Tóm tắt: Giấy ủy quyền
Số hiệu văn bản: Mẫu số 3 trong PGNHS 213
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH