Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau D01-TS_QD595_PH.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Bảng kê thông tin
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Tóm tắt: Bảng kê thông tin
Số hiệu văn bản: Mẫu D01-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC THU - SỔ, THẺ