Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
mau d02 ts qd 595.xlsxMicrosoft Excel XMLXem Tải về
huong dan mau M_D02-TS_ky_PH.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Tóm tắt: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Số hiệu văn bản: Mẫu D02-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN