Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
19. 959_QD-BHXH_293091.docMicrosoft WordXem Tải về
19_959_QD-BHXH_293091.pdfAdobe PDFXem Tải về
27. phụ lục kèm quyết định 959 ngay 09-09-2015.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định 959 ban hành kèm theo: BẢNG KÊ HỒ SƠ và đính kèm PHỤ LỤC 01: CÁC LOẠI GIẤY TỜ GỬI KÈM TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT (MẪU TK1-TS) -- PHỤ LỤC 02: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ LẬP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN -- PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT và DANH MỤC BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT cùng các biểu mẫu: TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu TK1-TS -- Mẫu TK3-TS -- Mẫu D02-TS -- Mẫu DK01 -- Mẫu DK02 -- Mẫu DK03 -- Mẫu DK04 -- Mẫu DK05 -- Mẫu DK06 -- Mẫu D05-TS -- Mẫu C05-TS -- Mẫu C12-TS -- Mẫu C13-TS -- Mẫu D02a-TS -- Mẫu D03a-TS -- Mẫu D05a-TS -- Mẫu D07-TS -- Mẫu D08a-TS -- Mẫu D09a-TS -- Mẫu D10a-TS -- Mẫu D60-TS -- Mẫu: C02-TS -- Mẫu C03-TS -- Mẫu C06-TS -- Mẫu C07-TS -- Mẫu: C08-TS -- Mẫu số: C10-TS -- Mẫu C16-TS -- Mẫu C17-TS -- Mẫu S04-TS -- Mẫu S05-TS -- Mẫu S06-TS -- Mẫu S07-TS -- Mẫu B01-TS -- Mẫu B02a-TS -- Mẫu B02b-TS -- Mẫu B03-TS -- Mẫu B03a-TS -- Mẫu B04a-TS -- Mẫu B04b-TS -- Mẫu B04c-TS -- Mẫu B05-TS -- Mẫu K01-TS -- Mẫu K02-TS
Ghi chú: Hết hiệu lực. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 đã thay thế quyết định này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 959/2015/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản thay thế: Quyết định số: 959/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH