Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
mau 14 - HSB (BẢN CUỐI) 1224 1017.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đơn đề nghị
Ngày/Năm ban hành: 29/4/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 3/5/2020
Tóm tắt: Đơn đề nghị
Số hiệu văn bản: Mẫu số 14-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH