Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
nghi-dinh-60-2020-nd-cp-sua-doi-danh-muc-cac-chat-ma-tuy-va-tien-chat.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 60/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày/Năm ban hành: 29/5/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2020
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: Số: 60/2020/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH