Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
mau tk1 theo qd 505 - tb 1740.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
Ngày/Năm ban hành: 27/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2020
Tóm tắt: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH