Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
13 PGNHS 215 TB 4037.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề
Ngày/Năm ban hành: 26/11/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2021
Tóm tắt: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 215
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH