Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1 PGNHS 600 TB 4037.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày/Năm ban hành: 26/11/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2021
Tóm tắt: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC THU - SỔ, THẺ