Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Người ký duyệt: Trần, Đình Liệu
Ngày/Năm ban hành: 5/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 5/4/2023
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số hiệu văn bản: số 922/VBHN-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH