Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1952_2023_TST HD DV QD_490 (1).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Người ký duyệt: Nguyễn, Quốc Thanh
Ngày/Năm ban hành: 28/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 28/4/2023
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số hiệu văn bản: Số 1952/BHXH-TST
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM