Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1474-qd.pdfAdobe PDFXem Tải về
1474_QD-BHXH_297426.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 3/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 4/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 1474/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1474/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH