Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
02 PGNHS 600C - TB 7471 - CV 22.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014. Áp dụng cho Tổ chức
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2024
Tóm tắt: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014. Áp dụng cho Tổ chức
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600c
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN