Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
05 PGNHS 602 TB 7471 - CV 22.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2024
Tóm tắt: Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN