Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
06 PGNHS 602A - TB 7471 - CV 22.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2024
Tóm tắt: Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602a
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN