Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
07 PGNHS 602B - TB 7471 - CV 22.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Cá nhân
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2024
Tóm tắt: Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Cá nhân
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602b
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN