Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1599-qd-bhxhvn.pdfAdobe PDFXem Tải về
1599_QD-BHXH_328617.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 28/10/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Quyết định này thay thế Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014
Mô tả: Quyết định số 1599/QĐ-BHXH áp dụng đối với tổ chức làm Đại lý thu cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đón. Đính kèm: PHỤ LỤC HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, BIỂU MẪU ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT -- Mẫu số 01-ĐLT: V/v đăng ký đại lý thu BHXH, BHYT -- Mẫu số 02-ĐLT: DANH SÁCH NGƯỜI LÀM NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU -- Mẫu số 03-ĐLT: CAM KẾT BỒI THƯỜNG -- Mẫu số 04-ĐLT: HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số 05-ĐLT: MẪU THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT -- Mẫu số 06-ĐLT: BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT -- Mẫu số 07-ĐLT: Mẫu Biển hiệu đại lý thu BHXH, BHYT có kích thước, chất liệu và hìnhthức như sau -- Mẫu B01a-TS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1599/2016/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH