Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
18 PGNHS 219 TB 1567.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: hủy và khôi phục quá trình hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Ngày/Năm ban hành: 21/3/2024
Ngày/Năm hiệu lực: 25/3/2024
Tóm tắt: hủy và khôi phục quá trình hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 219
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH