Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
6 PGNHS 208A TB 2050.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần
Ngày/Năm ban hành: 8/4/2024
Ngày/Năm hiệu lực: 11/4/2024
Tóm tắt: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 208A
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH