Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
70_2011_ND-CP_128163.docMicrosoft WordXem Tải về
70_2011_ND-CP_128163.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 22/8/2011
Ngày/Năm hiệu lực: 5/10/2011
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Nghị định này ra đời Bãi bỏ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; khoản 3 Điều 7 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung. Đính kèm: PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011
Ghi chú: Hết hiệu lực. Được thay thể bằng Nghị định số Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 70/2011/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH