Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
103_2014_ND-CP_257090.docMicrosoft WordXem Tải về
103_2014_ND-CP_257090.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 11/11/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Ghi chú: Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 103/2014/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH