Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
17_2015_ND-CP_266306.docMicrosoft WordXem Tải về
17_2015_ND-CP_266306.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 14/2/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 6/4/2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Ghi chú: Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP
Số hiệu văn bản thay thế: Nghị định số: 47/2016/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH