Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1167.signed01.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016- 2020
Người ký duyệt: Nguyễn, Xuân Phúc
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 28/6/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 28/6/2016
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1167/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ