Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1584qdttg.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 14/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 14/9/2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1584/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ