Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Quyet dinh so 23 2005 QD- BYT.docMicrosoft WordXem Tải về
Quyet dinh so 23 2005 QD- BYT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 23/2005/ QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Người ký duyệt: Trần, Thị Trung Chiến
Ngày/Năm ban hành: 30/8/2005
Ngày/Năm hiệu lực: 13/9/2005
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 23/2005/ QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH