Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
38.docMicrosoft WordXem Tải về
38.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Chế độ đối với quân nhân
Ngày/Năm ban hành: 6/5/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2010
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 38/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ