Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1299qd-ttg14224417.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt " Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 4/8/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2014
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1299/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ