Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
999qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
29. Phu luc QD 999_QD-BHXH_251700.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tên văn bản khác: Quyết định số: 999/2014/QĐ-BHXH
Người ký duyệt: Đỗ, Văn Sinh
Từ khoá: Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 1/10/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016
Mô tả: Quyết định số này quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định 999 ban hành kèm theo: PHỤ LỤC: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, BIỂU MẪU ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT -- PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ và các mẫu biểu: Mẫu số 01-ĐLT -- Mẫu số 02-ĐLT -- Mẫu số 03-ĐLT -- Mẫu 4a-ĐLT -- Mẫu số 04b-ĐLT -- Mẫu số 05-ĐLT -- Mẫu số 06-ĐLT -- Mẫu số 07-ĐLT -- Mẫu số 08-ĐLT -- Mẫu số 09-ĐLT
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 999/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH