Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
677-qd-tccb.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 677/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO 9001:2008
Người ký duyệt: Cao, Văn Sang
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 18/6/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 18/6/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Quyết định số 677/QĐ-BHXH kèm theo: DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BHXH TP. HỒ CHÍ MINH THEO HTQLCL ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008; BẢN CÔNG BỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
Số hiệu văn bản: Quyết định số 677/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM