Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Quyet dinh 595 BHXH.pdfAdobe PDFXem Tải về
28. Phụ lục quyết định 595 ngay 14 -4-2017.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
Sổ bảo hiểm xã hội
Bệnh nghề nghiệp
Thẻ bảo hiểm y tế
Tai nạn lao động
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: (Quyết định này ban hành thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015). Quyết định này ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ngày 14 tháng 4 năm 2017. Quyết định 595 ban hành kèm theo: PHỤ LỤC 01: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH -- PHỤ LỤC 02: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ LẬP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN -- PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT và DANH MỤC BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT cùng các mẫu: Mẫu TK1-TS -- Mẫu TK3-TS -- Mẫu D01-TS -- Mẫu D02-TS -- Mẫu D03-TS -- Mẫu D05-TS -- Mẫu D02a-TS -- Mẫu D03a-TS -- Mẫu D04a-TS -- Mẫu D04b-TS -- Mẫu D04c-TS -- Mẫu D04d-TS -- Mẫu D04c-TS -- Mẫu D04b-TS -- Mẫu D04k-TS -- Mẫu D04m-TS -- Mẫu D05a-TS -- Mẫu D06-TS -- Mẫu D08a-TS -- Mẫu D09a-TS -- Mẫu D10a-TS -- Mẫu C02-TS -- Mẫu C03-TS -- Mẫu C06-TS -- Mẫu C07-TS -- Mẫu: C08-TS -- Mẫu số: C10-TS -- Mẫu số: C12-TS -- Mẫu số: C13-TS -- Mẫu C16-TS -- Mẫu C17-TS -- Mẫu S04-TS -- Mẫu S05-TS -- Mẫu S06-TS -- Mẫu số: S07-TS -- Mẫu B01-TS -- Mẫu B02a-TS -- Mẫu số: B02b-TS -- Mẫu số: B03-TS -- Mẫu số: B03a-TS -- Mẫu số: B04a-TS -- Mẫu số: B04b-TS -- Mẫu số: B04c-TS -- Mẫu số: B05-TS -- Mẫu số: B06-TS -- Mẫu số: K01-TS -- Mẫu K02-TS
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH