Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2405-thu.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Giao dịch điện tử
Sổ bảo hiểm xã hội
Thẻ bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 28/7/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Công văn 2405/BHXH-THU kèm theo: Thông báo số 1639/TB-BHXH THÔNG BÁO Về danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet của BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số hiệu văn bản: Công văn số: 2405/2015/BHXH-THU
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM