Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
953-qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 953/BHXH-QLT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin cho đơn vị
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Tra cứu thông tin
Ngày/Năm ban hành: 15/5/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 15/5/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Bảo hiểm xã hội Tp.HCM nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị về việc cung cấp thông tin cho đơn vị. Để bảo mật và cung cấp thông tin đúng theo yêu cầu của đơn vị, BHXH Thành phố đã đề nghị các phòng chức năng và BHXH thực hiện đúng theo hướng dẫn Công văn số 953/BHXH-QLT Về việc cung cấp thông tin cho đơn vị.
Số hiệu văn bản: Công văn số: 953/2017/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM