Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
322-UB-KH.docMicrosoft WordXem Tải về
322-UB-KH.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố.
Người ký duyệt: Hứa, Ngọc Thuận
Ngày/Năm ban hành: 17/1/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 17/1/2013
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Kế hoạch số: 322/2013/KH-UBND
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM