Duyệt theo Người ký duyệt Cao, Văn Sang

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
3/8/2015Công văn liên tịch số: 2485/2015/HDLT-SGD&ĐT-BHXHCông văn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 08 năm 2015 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1043/1016/BHXH-KHTCCông văn số 1043/BHXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu-
Xem/Tải về
14/4/2015Công văn số: 1185/2015/BHXH-THUCông văn số 1185/THU-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/5/2016Công văn số: 1251/2016/BHXH-KHTCCông văn số 1251/BHXH-KHTC ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống LienVietPostBank-
Xem/Tải về
25/4/2015Công văn số: 1339/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1339/BHXH-KHTC ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống BIDV-
Xem/Tải về
25/5/2016Công văn số: 1357/2016/BHXH-CĐCông văn số 1357/BHXH-CĐ ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc dừng giới thiệu khám giám định y khoa-
Xem/Tải về
30/6/2017Công văn số: 1375/2017/BHXH-CSTCông văn số 1375/BHXH-CST ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý III/2017-
Xem/Tải về
1/8/2017Công văn số: 1495/2017/BHXH-CĐBHXHCông văn số 1495/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện-
Xem/Tải về
19/5/2015Công văn số: 1557/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1557/BHXH-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống Vietinbank-
Xem/Tải về
5/1/2015Công văn số: 161/2015/BHXH-THUCông văn số 161/BHXH-THU ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. ĐÍNH KÈM BẢN MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG VĂN 161/BHXH-THU-
Xem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1659/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1659/BHXH-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống ViettinBank-
Xem/Tải về
31/8/2017Công văn số: 1828/2017/BHXH-QLTCông văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018-
Xem/Tải về
12/6/2015Công văn số: 1860/2015/BHXH-THUCông văn số 1860/BHXH-THU ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
9/8/2016Công văn số: 1989/2016/BHXH-QLTCông văn số 1989/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
10/8/2016Công văn số: 2002/2016/BHXH-CSTCông văn số 2002/BHXH-CST ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo lại thủ tục nộp hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động có nhiều sổ-
Xem/Tải về
26/6/2015Công văn số: 2049/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 2049/BHXH-NVGĐ1 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn-
Xem/Tải về
19/9/2016Công văn số: 2303/2016/BHXH-QLTCông văn số 2303/BHXH-QLT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
10/7/2013Công văn số: 2371/2013/BHXH-KHTCCông văn số 2371/BHXH-KHTC ngày10 tháng 7 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu-
Xem/Tải về
18/10/2016Công văn số: 2533/2016/BHXH-QLTCông văn số 2533/BHXH-QLT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế người lao động giảm.-
Xem/Tải về
1/2/2015Công văn số: 268/2015/BHXH-KHTCCông văn số 268/BHXH-KHTC ngày 22 tháng 1 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống Vietinbank-
Xem/Tải về
10/8/2013Công văn số: 2684/2013/BHXH-TCCBCông văn số 2684/BHXH-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông-
Xem/Tải về
1/3/2017Công văn số: 280/2017/BHXH-KHTCCông văn số 280/BHXH-KHTC ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi số tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 3074/2016/BHXH-CĐCông văn số 3074/BHXH-CĐ ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu GCN) phôi mới-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 3076/2016/BHXH-CĐCông văn số 3076/BHXH-CĐ ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu GCN) phôi mới-
Xem/Tải về
23/2/2017Công văn số: 345/2017/BHXH-KHTCCông văn số 345/BHXH-KHTC ngày 23 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục-
Xem/Tải về
27/2/2017Công văn số: 356/2017/BHXH-CĐCông văn số 356/BHXH-CĐ ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, tai nạn, dưỡng sức vào tài khoản của người lao động-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 36/2017/BHXH-KHTCCông văn số 36/BHXH-KHTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
27/2/2017Công văn số: 374/2017/BHXH-CSTCông văn số 374/BHXH-CST ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017-
Xem/Tải về
18/3/2013Công văn số: 640/2013/BHXH-TCCBCông văn số 640/BHXH-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông-
Xem/Tải về
10/3/2016Công văn số: 649/2016/BHXH-CĐCông văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài Khoản người lao độngĐược đính chính bằng CV số 872/BHXH-CĐ ngày 01/4/2016
Xem/Tải về