Duyệt theo Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
2017Mẫu số 08-GCNBáo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh: Mẫu số 08-GCN-
Xem/Tải về
1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 03Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế: Phụ lục 03-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 02Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : Phụ lục 02-
Xem/Tải về
2016-Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)-
Xem/Tải về
2/4/2015Chỉ thị số: 05/2015/CT-TTgChỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
23/3/2012Công văn số: 1019/2012/BHXH-CSXHCông văn số 1019/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sảnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
5/6/2018Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLTCông văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
11/4/2013Công văn số: 1357/2013/BHXH-VPCông văn số 1357/BHXH-VP ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính-
Xem/Tải về
8/5/2015Công văn số: 1680/2015/QCPH-BHXHVN-TCTHADSCông văn số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục thi hành án dân sự về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự-
Xem/Tải về
12/9/2017Công văn số: 1919/2017/BHXH-QLTCông văn số 1919/BHXH-QLT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
3/9/2014Công văn số: 2559/2014/BHXH-CSTCông văn số 2559/BHXH-CST ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu C13-TS) cho người lao động-
Xem/Tải về
28/7/2016Công văn số: 2822/2016/BHXH-BTCông văn số 2822/BHXH-BT ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ-
Xem/Tải về
20/12/2016Công văn số: 3059/2016/BHXH-QLTCông văn số 3059/BHXH-QLT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2017-
Xem/Tải về
23/9/2015Công văn số: 3062/2015/BHXH-CSTCông văn số 3062/BHXH-CST ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu C13-TS) 6 tháng đầu năm 2015 cho người lao động-
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
2/10/2015Công văn số: 3783/2015/BHXH-PCCông văn số 3783/BHXH-PC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3844/2015/BHXH-THUCông văn số 3844/BHXH-THU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016-
Xem/Tải về
11/11/2015Công văn số: 6082/2015/BĐHCM-KTNVCông văn số 6082/ BĐHCM-KTNV ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh về việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội và trả kết quả đến các đơn vị tham giá bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về