Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau so 2 trong PGNHS 213 TB 524.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp
Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
Tóm tắt: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp
Số hiệu văn bản: Mẫu số 2 trong PGNHS 213
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH