Duyệt theo Nơi ban hành Bộ Y tế

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
10/4/2013Công văn số: 1967/2013/BYT-BHCông văn số 1967/BYT-BH ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Bộ Y tế về việc xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
21/4/2008Quyết định số 1221/2008/QĐ-BYTQuyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học-
Xem/Tải về
24/6/2008Quyết định số: 21/2008/QĐ-BYTQuyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh-
Xem/Tải về
13/9/2005Quyết định số: 23/2005/ QĐ-BYTQuyết định số 23/2005/ QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
15/10/2010Quyết định số: 3759/2010/QĐ-BYTQuyết định số 3759/QĐ-BYT ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y-
Xem/Tải về
20/11/2009Quyết định số: 4578/2009/QĐ-BYTQuyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn-
Xem/Tải về
22/12/2003Quyết định số: 6282/2003/QĐ-BYTQuyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán-
Xem/Tải về
1/8/201909Thông tư 09-
Xem/Tải về
19/5/2010Thông tư số: 07/2010/TT-BYTThông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
1/10/2009Thông tư số: 10/2009/TT-BYTThông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
23/7/2012Thông tư số: 10/2012/TT-BYTThông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08 tháng 06 năm 2012 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
25/1/2006Thông tư số: 12/2006/TT- BYTThông tư số 12/2006/TT- BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
15/6/2010Thông tư số: 12/2010/TT-BYTThông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
15/11/2013Thông tư số : 27/2013/TT-BYTThông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
25/8/2011Thông tư số: 31/2011/TT-BYTThông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
28/10/2013Thông tư số: 34/2013/TT-BYTThông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngàyTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
1/1/2016Thông tư số: 40/2015/TT-BYTThông tư số 40/2015/TT-BYT ngày ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.-
Xem/Tải về
1/2/2012Thông tư số: 49/2011/TT-BYTThông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia-
Xem/Tải về