Duyệt theo Chủ đề Tiền lương - Tiền công

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
29/12/2017Công văn số: 2771/2017/BHXH - QLTCông văn số 2771/BHXH-QLT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/1/2018.-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 19-CBHGiấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 19-CBH-
Xem/Tải về
20/1/2013Nghị định số: 103/2012/NĐ-CPNghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao độngHết hiệu lực. Được thay thể bằng Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013
Xem/Tải về
1/1/2015Nghị định số: 103/2014/NĐ-CPNghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015
Xem/Tải về
1/1/2016Nghị định số: 122/2015/NĐ-CPNghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao độngNghị định này thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 hết hiệu lực
Xem/Tải về
6/4/2015Nghị định số: 17/2015/NĐ-CPNghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Xem/Tải về
31/12/2013Nghị định số: 182/2013/NĐ-CPNghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao độngHết hiệu lực . Được thay thế bởi Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014
Xem/Tải về
1/6/2012Nghị định số: 31/2012/NĐ-CPNghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu chung-
Xem/Tải về
15/7/2016Nghị định số: 47/2016/NĐ-CPNghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangNghị định này thay thế Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
Xem/Tải về
15/8/2013Nghị định số: 66/2013/NĐ-CPNghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangHết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Xem/Tải về
5/10/2011Nghị định số: 70/2011/NĐ-CPNghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao độngHết hiệu lực. Được thay thể bằng Nghị định số Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012
Xem/Tải về
15/3/2013Thông tư số: 01/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
7/3/2011Thông tư số: 02/2011/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/3/2014Thông tư số: 02/2014/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
9/3/2015Thông tư số: 03/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về