Duyệt theo Chủ đề Thẻ bảo hiểm y tế

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 2405/2015/BHXH-THUCông văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
29/4/2016Công văn số: 1139/2016/BHXH-QLTCông văn số 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
15/6/2017Công văn số: 1205/2017/BHXH-QLTCông văn số 1205/BHXH-QLT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
13/5/2016Công văn số: 1258/2016/BHXH-QLTCông văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố-
Xem/Tải về
22/6/2017Công văn số: 1283/2017/BHXH-QLTCông văn số 1283/BHXH-QLT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
25/4/2015Công văn số: 1331/2015/BHXH-THUCông văn số 1331/BHXH-THU ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi-
Xem/Tải về
4/9/2018Công văn số: 1720/2018/BHXH-CSTCông văn số 1720/BHXH-CST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
16/8/2017Công văn số: 1734/2017/BHXH-QLTCông văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
9/8/2016Công văn số: 1989/2016/BHXH-QLTCông văn số 1989/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
6/5/2016Công văn số: 2065/2016/UBND-VXCông văn số 2065 /UBND- VX ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
19/1/2016Công văn số: 212/2016/BHXH-QLTCông văn số 212/BHXH-QLT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/6/2010Công văn số: 2283/2010/BHXH-CSYTCông văn số 2283/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã-
Xem/Tải về
18/10/2016Công văn số: 2533/2016/BHXH-QLTCông văn số 2533/BHXH-QLT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế người lao động giảm.-
Xem/Tải về
12/12/2017Công văn số: 2620/2017/BHXH- QLTCông văn số 2620/BHXH - QLT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2018.-
Xem/Tải về
8/12/2016Công văn số: 2963/2016/BHXH-KTTNCông văn số 2963/BHXH-KTTN ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 36/2017/BHXH-KHTCCông văn số 36/BHXH-KHTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc không thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
7/8/2015Công văn số: 4588/2015/UBND-VXCông văn số 4588/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
15/3/2018Công văn số: 507/2018/BHXH-QLTCông văn số 507/BHXH-QLT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng-
Xem/Tải về
1/11/2017Công văn số: 6843/2017/UBND-VXCông văn số 6843/UBND-VX ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cấp mã số bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
9/3/2015Công văn số: 710/2015/BHXH-TNQLHSCông văn số 710/BHXH-TNQLHS ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
20/12/2016-Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 (gồm 2 đợt)-
10/10/2017Mẫu số: 611Phiếu giao nhận hồ sơ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
12/11/2018Số Hồ sơ: 610/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
27/11/2017Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ;
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTgQuyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/2012Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/2017Thông báo số: 2817/2016/BHXH-KHTCThông báo 2817/BHXH-KHTC ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng-
Xem/Tải về