Duyệt theo Chủ đề Thủ tục hành chính

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
11/4/2013Công văn số: 1357/2013/BHXH-VPCông văn số 1357/BHXH-VP ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính-
Xem/Tải về
5/9/2018Công văn số: 1733/2018/BHXH-VPCông văn số 1733/BHXH-VP ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 NBND Thành phố về công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
15/7/2016Công văn số: 1762/2016/BHXH-TNTKQCông văn số 1762/BHXH-TNTKQ ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc gửi hồ sơ qua bưu điện-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2085/2015/BHXH-BTCông văn số 2085/BHXH-BT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đơn giản thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
11/11/2015Công văn số: 6082/2015/BĐHCM-KTNVCông văn số 6082/ BĐHCM-KTNV ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh về việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội và trả kết quả đến các đơn vị tham giá bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/9/2015Công văn số: 2852/2015/BHXH- TNQLHSCông văn số: 2852 /BHXH- TNQLHS ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện.-
Xem/Tải về
27/9/2013Công văn số:3755/2013/BHXH- TNQLHSCông văn số: 3755 /BHXH- TNQLHS ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.-
Xem/Tải về
10/12/2018Số hồ sơ: 701/............../HSPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)-
2/5/2019Số hồ sơ: 666/............../THUPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
22/2/2016-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa: Đính kèm Thông báo số: 455/TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/6/2016Quyết định số: 1055/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
31/7/2018Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBNDQuyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND-
Xem/Tải về
12/5/2015Quyết định số: 591/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"-
Xem/Tải về
18/6/2014Quyết định số 677/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 677/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO 9001:2008-
Xem/Tải về
25/8/2011Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 884/2011 này
Xem/Tải về
1/10/2015Quyết định số: 919/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt NamQuyết định này sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH
Xem/Tải về
25/5/2017Thông báo số: 1029/2017/TB-BHXHThông báo số 1029/TB-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (mẫu C12-TS) qua trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
27/5/2015Thông báo số: 1639/2015/TB-BHXHThông báo số 1639/TB-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quan mạng internet-
Xem/Tải về
27/10/2015Thông báo số: 3473/2015/TB-BHXHThông báo số 3473/TB-BHXH ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính-
Xem/Tải về
10/11/2015Thông báo số: 3618/2015/TB-BHXHThông báo số 3618/TB-BHXH ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về Danh sách các hệ thống tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động qua bưu điện.-
Xem/Tải về
10/10/2013Thông báo số: 3966/2013/TB-BHXHThông báo số 3966/TB-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận thông tin phản ánh thông qua dường dây nóng-
Xem/Tải về